Yıllara Göre Üniversiteye Yerleşen Sayıları

Üniversite Sınavına Giren ve Yerleşen Sayıları

Genel İstatistik

Yazımızın İçerikleri

Üniversite Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim kurumu, tüm Dünya’da en üst seviyede eğitim verilen, araştırmaların yapıldığı ve bilginin üretildiği kurumlardır.

Üniversiteler çeşitli bölümlerden oluşsa da ülkemizde yüksek okul (ön lisans), lisans ve lisansüstü okullarından oluşmaktadır.  

Üniversiteler Hangi Kuruma Bağlıdır?

Türkiye’de üniversiteler Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlıdır.

YÖK Hakkında Kısa Bilgiler

“Türk Yükseköğretim Sistemi” 1981 Üniversite reformu öncesinde beş tür kurumdan oluşmaktaydı. Bu kurumlar şunlardır;

Üniversiteler,

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı akademiler,

Bir kısmı diğer bakanlıklara, çoğu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı iki yıllık meslek yüksekokulları ile konservatuvarlar,

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç yıllık eğitim enstitüleri,

Mektupla öğretim yapan YAYKUR

1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim akademik, idari ve kurumsal yönden yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları YÖK çatısı altında toplanmıştır.

YÖK aynı zamanda Anayasa’nın 130 ve 131. Maddelerinin verdiği yetkiyle yükseköğretim kurumlarından sorumlu tek kuruluştur.

1982 yılı itibariyle 27 üniversite ve bağlı okullardan (yüksekokul, fakülte, konservatuvar, enstitü vb) oluşan birleşik bir yapıya dönüştürülmüştür.

Sonrasında YAYKUR’un işlevi Anadolu Üniversitesi’ne devredilerek uzaktan öğretimin ülkemizde yaygınlaşması sağlanmıştır.

Bir Kısım Üniversite İstatistiki Bilgileri

2018-2019 Öğretim yılında;

Önlisansta kayıtlı 2.829.430 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin 1.418.969’u kadın, 1.410.461’i ise erkektir.

Lisansta kayıtlı 4.420699 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin 2.041.277’si kadın, 2.379.422’si erkektir.

Yüksek lisans yapan 394.174 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin 173.062’si kadın, 221.112’si erkektir.

Doktora yapan 96.199 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin 42.678’si kadın, 53.521’i erkektir.

2019 YKS yerleştirme sonuçlarına göre 504.271 öğrenci kayıt yaptırırken, 143.445 öğrenci ise kayıt yaptırmamıştır.

2019 yılı DGS (Dikey Geçiş Sınavı) (Önlisanstan Lisansa geçiş) sonuçlarına göre 10.022 öğrenci kayıt yaptırırken 14.167 öğrenci kayıt yaptırmamıştır.

Bunu Mutlaka Oku  Yıllara Göre Asgari Ücret İstatistikleri Ve Fiyatlara Yansıması

Ülkemizde 129 devlet üniversitesi, 75 vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Aynı zamanda 5 adet vakıf meslek yüksek okulu mevcuttur.

Devlet Üniversitelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

Devlet üniversitelerinin; 16’sı Doğu Anadolu, 20’si Karadeniz, 14’ü Akdeniz, 27’si İç Anadolu, 27’si Marmara, 10’u Güneydoğu Anadolu ve 15’i Eğe Bölgesindedir.

*Devlet Üniversitelerinin Bölgelere Göre Dağılım Grafiğidir.

 Vakıf Üniversitelerinin Bölgelere Göre Dağılımı

Vakıf üniversitelerinin; 18’i İç Anadolu, 5’i Akdeniz, 1’i Karadeniz, 46’sı Marmara, 3’ü Ege ve 2’si Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir. YÖK sistemine göre Doğu Anadolu Bölgesinden vakıf üniversitesi bulunmamaktadır.

*Vakıf Üniversitelerinin Bölgelere Göre Dağılım Grafiğidir.

*https://istatistik.yok.gov.tr/

Vakıf Meslek Yüksek Okullarının Bölgelere Göre Dağılımı

Vakıf Meslek Yüksek Okullarının; 1’i Ege Bölgesinde ve 4’ü Marmara Bölgesindedir.

Yıllara Göre Üniversite Sınavına Başvurup Yerleşenlerin Oranı

Türkiye’de En Çok Öğrencisi Bulunan Üniversite Bilgileri

Önlisans İstatistikleri

Anadolu Üniversitesi toplamda 1.511.232 açık öğretim öğrenci sayısıyla en çok öğrenci bulunan üniversiteler arasında ilk sırada.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi birinci öğretimler arasında 20.210 öğrencisi ile ilk sırada

Akdeniz Üniversitesi ikinci öğretimler arasında 9.498 öğrenci sayısı ile ilk sırada

İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitim yapan üniversiteler arasında 3.810 öğrenci sayısı ile ilk sırada yer almaktadır.

Lisans İstatistikleri

Anadolu Üniversitesi toplamda 1.823.578 açık öğretim öğrenci sayısıyla en çok öğrenci bulunan üniversiteler arasında ilk sırada

İstanbul Üniversitesi birinci öğretimler arasında 44.778 öğrencisi ile ilk sırada

Sakarya Üniversitesi ikinci öğretimler arasında 13.230 öğrenci sayısı ile ilk sırada

İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitim yapan üniversiteler arasında 11.592 öğrenci sayısı ile ilk sırada yer almaktadır.

Yüksek Lisans İstatistikleri

Marmara Üniversitesi birinci öğretimler arasında 15.151 öğrencisi ile ilk sırada, İstanbul Üniversitesi ise 12.274 öğrenci ile ikinci sırada

Bunu Mutlaka Oku  Yıllara Göre İşsizlik Oranları

Marmara Üniversitesi ikinci öğretimler arasında 1.644 öğrenci sayısı ile ilk sırada, Ankara Üniversitesi ise 1.610 öğrenci ile ikinci sırada

İstanbul Okan Üniversitesi uzaktan eğitim yapan üniversiteler arasında 4.258 öğrenci sayısı ile ilk sırada, Anadolu Üniversitesi ise 1.482 öğrenci ile ikinci sırada yer almaktadır. 

Doktora İstatistikleri

İstanbul Üniversitesi birinci öğretimler arasında 5.869 öğrencisi ile ilk sırada, Ankara Üniversitesi ise 5.688 öğrenci ile ikinci sırada, Hacettepe Üniversitesi 4.129 öğrenci ile üçüncü sırada, Marmara Üniversitesi 4.105 öğrenci ile dördüncü sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 3.763 öğrenci ile beşinci sırada yer almaktadır.

Açık ve Uzaktan Öğretim Dahil Toplam Öğrenci Sayılarına Göre En Çok Öğrencisi Bulunan 20 Üniversite

Üniversite

Öğrenci Sayısı

Anadolu Üniversitesi

3.361.273

Atatürk Üniversitesi

394.811

İstanbul Üniversitesi

305.630

Marmara Üniversitesi

77.492

Kocaeli Üniversitesi

71.523

Bursa Uludağ Üniversitesi

70.607

Dokuz Eylül Üniversitesi

70.331

Selçuk Üniversitesi

67.225

Akdeniz Üniversitesi

65.922

Ankara Üniversitesi

63.659

Ege Üniversitesi

59.162

Çukurova Üniversitesi

54.737

Pamukkale Üniversitesi

54.556

Sakarya Üniversitesi

54.517

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

52.054

Karabük Üniversitesi

52.050

Hacettepe Üniversitesi

52.007

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

51.751

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

51.109

Erciyes Üniversitesi

50.283

En Genç ve En Yaşlı Öğrenciler (2018/2019)

YÖK arşiv kayıtlarına göre Türkiye’de;

16 yaşında olup halen bir üniversitede okuyan öğrenci sayısı 351,

16 yaşından küçük olup halen bir üniversitede okuyan öğrenci sayısı ise 64

En genç yüksek lisans öğrencisi üç kişi ve 18 yaşındalar

Türkiye’de en genç doktora öğrencisi 20 yaşında bir erkek öğrenci.

Türkiye’de halen 65 yaş ve üzerindeki 38 kişi örgün olarak üniversitede öğrenci,

Türkiye’de halen 65 yaş ve üzerindeki 126 kişi yüksek lisans öğrencisi

Türkiye’de halen 65 yaş ve üzerindeki 148 kişi ise doktora öğrencisi

Bunu Mutlaka Oku  Yıllara Göre Araba Fiyatları

Nitelikli üniversite ve öğrenci sayımızın her geçen gün artarak Dünya sıralamasında daha iyi yerlerde olabilmek ümidiyle..

YillaraGore.com takipte kalın.

Sağlıcakla kalın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir