yıllara göre hakim savcı istatistikleri

Yıllara Göre Hakim Savcı İstatistikleri

Adalet ve Seçim

Yazımızın İçerikleri

Yıllara Göre Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik İstatistiksel Bilgiler

Hâkim Kimdir?

Hâkim ya da Yargıç, mahkemelerde çalışan ve hukuk kuralları çerçevesinde kalarak herhangi bir konuda karar alınmasını sağlayan kişidir. Hakimler, şahısların devlet ya da yine şahıslarla yaşadığı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur.

Cumhuriyet Savcısı Kimdir?

Savcı, suç haberini alması ya da suçun oluştuğu anı bizzat görmesi durumunda devlet adına hareket edip araştırma ve soruşturmayı yapan kişidir. Savcılar, araştırma ve soruşturmaları sonucunda iddianame hazırlar.

Hâkimler ve Cumhuriyet Savcılarının İşlemlerinden Sorumlu Kurum Hangisidir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye’de hakimler ve cumhuriyet savcılarıyla ilgili işlemleri yürütür.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Hakkında Kısa Bilgiler

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununa göre

Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur.

İki daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır.

Adalet Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı Kurulun tabiî üyesidir.

Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir.

Hsk nın Sitesine gitmek için Tıklayınız

HSK Birinci Dairesinin Bazı Görevleri Şunlardır.

Hâkim ve savcılarla ilgili; atama ve nakil, geçici yetki verme, kadro dağıtma, müstemir yetki düzenleme, hâkim ve savcılar hakkındaki şikayetleri incelemek, staj mahkemelerinin belirlenmesi gibi işlemler birinci daire tarafından yerine getirilir.

HSK İkinci Dairesinin Bazı Görevleri Şunlardır.

Bunu Mutlaka Oku  Yıllara Göre Millet Vekili Seçimleri İstatistikleri

Hâkim ve savcılarla ilgili; birinci sınıfa ayırma işlemlerinin yapılması, disiplin soruşturmalarının karara bağlanması, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar alınması, hâkim ve savcı adaylarının mesleğe kabulü gibi işlemler ikinci daire tarafından yerine getirilir.

Yıllara Göre Hâkim Savcı Sayıları Grafiği

Yıllara Göre Hâkim Savcı Sayıları

Yıl

Sayı

1998

8.676

1999

9.140

2000

9.004

2001

9.242

2002

9.467

2003

9.265

2004

9.169

2005

9.084

2006

10.176

2007

10.882

2008

11.176

2009

11.481

2010

11.659

2011

12.040

2012

12.483

2013

13.603

2014

14.810

2015

14.729

2016

15.945

2017

16.101

2018

19.427

2019

20.629

Yıllara Göre Bazı Avrupa Konseyi Ülkelerinde 100.000 Kişiye Düşen Profesyonel Hâkim Sayıları

Yıllara Göre Türkiye’de 100.000 Kişiye Düşen Hâkim Sayısı

Yıllara Göre Bazı Avrupa Konseyi Ülkelerinde 100.000 Kişiye Düşen Profesyonel Savcı Sayıları

Yıllara Göre Türkiye’de 100.000 Kişiye Düşen Savcı Sayısı

Türkiye’deki Mahkeme Sayıları Adli Yargı

Adli yargıda toplam 6.761 mahkeme kurulmuş olup bunların 6.304 tanesi faaliyet göstermektedir

Türkiye’deki Mahkeme Sayıları İdari Yargı

İdari yargıda kurulu bulunan 7 bölge idare mahkemesinde (BİM) 60 kurulu, 47 faal idari dava dairesi; 35 kurulu, 21 faal vergi dava dairesi; ayrıca bağlı olarak 138 kurulu, 127 faal idare mahkemesi; 72 kurulu 67 faal vergi mahkemesi bulunmaktadır.

 

Türkiye’deki Mahkeme Sayıları Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf)

Bölge Adliye Mahkemeleri Faal 15 Bölge Adliye Mahkemesi bulunmakta olup bu mahkemelerde 264 kurulu 177 faal Ceza Dairesi, 292 kurulu 189 faal Hukuk Dairesi bulunmaktadır.

 

*İşbu makalede yer alan grafiklere ait veriler ve bazı görseller HSK’nin resmi internet sitesinden (www.hsk.gov.tr) alınmıştır.

 

YillaraGore.com takipte kalın.

Sağlıcakla kalın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir