Yıllara göre Yaşlı İstatistikleri

Yıllara Göre Türkiye de Yaşlı Nüfus

Nüfus Sağlık

Yazımızın İçerikleri

Yıllara Göre Türkiye de Yaşlı Nüfusu

Yıllara Göre Yaşlı Nüfus, özellikle şuan içinde bulunduğumuz Corona Virüs salgını nedeniyle daha da bir önem kazanmıştır. İnsanları etkilemesi düşünülen salgının hedef kitlesi olarak düşünülen yaşlıların istatistiksel bilgisini sizlerin hizmetine sunuyoruz.

İstatiksel verilerin listesi resmi kurumlardan alınarak hazırlanmıştır ve ayrıca grafiklerle desteklenmiştir.

İstatistiklerle Yaşlılar, 2018

Yaşlı nüfusu son beş yılda %16 arttı Yaşlı nüfusu olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda %16 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında %8 iken, 2018 yılında %8,8’e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2018 yılında %44,1’ini erkek nüfus, 55,9’unu kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfusu oranının 2023 yılında %10,2, 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörüldü. Yaşlı nüfusu yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun %60,9’u 65-74 yaş grubunda, %31,4’ü 75-84 yaş grubunda ve %7,7’si 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, 2018 yılında %62,2’si 65-74 yaş grubunda, %28,6’sı 75-84 yaş grubunda ve %9,2’si 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Yaşlı bağımlılık oranı 2018 yılında %12,9 oldu

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2014 yılında %11,8 iken bu oran 2018 yılında %12,9’a yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2023 yılında %15,2, 2030 yılında %19,6, 2040 yılında %25,3, 2060 yılında %37,5 ve 2080 yılında %43,6 olacağı öngörüldü.

Bunu Mutlaka Oku  Güncel Corona Virüs Covid-19 İstatistikleri


Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında %18,3 ile Sinop oldu. Bu ili %17,1 ile Kastamonu, %15,7 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise %3,2 ile Şırnak ve Hakkari oldu.

Bu illeri %3,8 ile Van ve Şanlıurfa izledi. Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 202 yaşlı olduğu görüldü Yaşlı nüfusun %0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2018 yılında 5 bin 202 oldu. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 701 kişi ile İstanbul, 272 kişi ile Giresun ve 263 kişi ile Ankara iken en az yaşlıya sahip iller ise sırasıyla 4 kişi ile Ardahan ve Bayburt, 6 kişi ile Bartın ve 7 kişi ile Edirne oldu.

Eğitimli yaşlı nüfusu oranı arttı. Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfusu oranı, 2013 yılında %23,9 iken 2017 yılında %19,6’ya düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının, 2017 yılında yaşlı erkeklerin oranından 4,3 kat fazla olduğu görüldü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı %29,6 iken yaşlı erkeklerin oranı %6,8 oldu. Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun %41,2’si ilkokul mezunu,
%4,6’sı ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, %4,9’u lise veya dengi okul mezunu, %4,7’si yüksek öğretim mezunu iken 2017 yılında ilkokul mezunu olanların oranı %44,5’e, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı %6’ya, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı %6,3’e, yükseköğretim mezunu olanların oranı ise %6,2’ye yükseldi.
Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha
yüksek olduğu görüldü.

Bunu Mutlaka Oku  Yıllara Göre Engelli Birey İstatistikleri

Yıllara Göre İstatistiklerSayım yılı 
65+ Bilinmeyen
1935  628 041  71 872
1940  629 859  18 969
1945  626 543  24 400
1950  690 662  26 747
1955  822 408  37 902
1960  978 732  49 771
1965 1 242 525  46 422
1970 1 565 696  8 729
1975 1 853 251  78 028
1980 2 113 247  167 440
1985 2 125 908  96 117
1990 2 417 363  44 482
2000 3 858 949  23 381
Yıl
Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
2007 65 + 5 000 175 2 150 103 2 850 072
2008 65 + 4 893 423 2 139 481 2 753 942
2009 65 + 5 083 414 2 222 764 2 860 650
2010 65 + 5 327 736 2 331 029 2 996 707
2011 65 + 5 490 715 2 397 925 3 092 790
2012 65 + 5 682 003 2 473 913 3 208 090
2013 65 + 5 891 694 2 561 074 3 330 620
2014 65 + 6 192 962 2 699 423 3 493 539
2015 65 + 6 495 239 2 843 442 3 651 797
2016 65 + 6 651 503 2 919 392 3 732 111
2017 65 + 6 895 385 3 033 433 3 861 952
2018 65 + 7 186 204 3 170 132 4 016 072
2019 65 + 7 550 727 3 337 260 4 213 467

2011 Yılına Ait İstatistikler

Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
Toplam  74 526  37 431  37 095
0-4  6 186  3 177  3 009
5-9  6 096  3 131  2 965
10-14  6 604  3 387  3 217
15-19  6 314  3 233  3 081
20-24  6 251  3 189  3 062
25-29  6 311  3 212  3 099
30-34  6 466  3 269  3 196
35-39  5 634  2 837  2 797
40-44  4 691  2 393  2 298
45-49  4 825  2 424  2 401
50-54  3 733  1 881  1 853
55-59  3 439  1 706  1 733
60-64  2 530  1 212  1 317
65-69  1 845   865   980
70-74  1 437   643   794
75-79  1 113   496   617
80-84   685   259   426
85-89   283   93   190
90+   82   22   60
Bunu Mutlaka Oku  Yıllara Göre Sağlık Harcamaları

Resmi İstatistiklere Ulaşmak için Tıklayınız

Yaşlı Nüfus İstatistikleri Sık Sorulan Sorular

Türkiye de yaşlı nüfusu 2020 yılı itibarı ile 7 milyon 550 bin kişi olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı itibarı ile Türkiye de yaşlı sayısı Türkiye nüfusunun %9,6 sını oluşturmaktadır.

Dünya nüfusunun %9,3 kadarını yaşlı nüfusu oluşturmaktadır.

Türkiye de 100 yaşın üzerinde olan 5.202 kişi bulunmaktadır.

Türkiye nüfusu genç olarak nitelendirilir, Türkiye de genç nüfus 13 milyonun üzerinde ve gençtir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir