Yıllara Göre Millet Vekili Seçimleri İstatistikleri

Adalet ve Seçim

Ülkemizde bir başka karşılanan bir durum olan, Millet Vekili Seçimleri normal şartlar altında dört(4) yılda bir yapılan bir seçimdir. Halkın kendi iradesini sandığa yansıttığı bir olgudur.

Yazımızın İçerikleri

Millet Vekili Kimdir?

Millet Vekili Seçimleri, adında anlaşılacağı gibi aslında milletin ben bu ülkede yaşıyorum ve bu ülkeye hizmet etmekle meşkulüm, ancak ülkede yönetimi ve düzeni sağlamak adına birilerinin görev yapması ve benim ihtiyaçlarıma göre kararlar alması gerekli dediği ve kendi adına ülkeyi yönetecek vekillerini tayin ettiği bir durumdur.

Kimler Millet Vekili Seçilebilir?

Yirmi beş(25) yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı millet vekili seçimlerine katılabilir.

Kimler Millet Vekili Seçilemez?

1-İlkokul mezunu olmayanlar,

2-Kısıtlılar,

3-Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,

4-Kamu hizmetinden yasaklılar,

5-Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

6-Affa uğramış olsalar bile;

a)Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

b)Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

Bunu Mutlaka Oku  Yıllara Göre Hükümlü Tutuklu Sayıları

c)Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

d)Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar,

Yıllara Göre Millet Vekili Seçimleri

2015 Kasım Seçimleri
2015 Haziran
2011 Seçimleri
2007 Seçimleri
2002 Seçimleri
1999 Seçimleri
1995 Seçimleri
1991 Seçimleri
1987 Seçimleri
1983 Seçimleri
  2018 2015 2011 2007 2002 1999 1995 1991 1987 1983
Kayıtlı seçmen sayısı  59.367.469  56.949.009  52.806.322  42.799.303  41.407.027  37.495.217  34.155.981  29.979.123  26.376.926  19.767.366
Oy kullanan seçmen sayısı  51.189.444  48.537.695  43.914.948  36.056.293  32.768.161  32.656.070  29.101.469  25.157.089  24.603.541  18.238.362
Katılım oranı (%) 86,20 85,20 83,20 84,20 79,10 87,10 85,20 83,90 93,30 92,30
Geçerli oy sayısı  48.631.366  46.555.267  42.813.896  34.822.907  31.414.748  31.119.242  28.040.392  24.371.474  23.923.687  17.351.510
Yurt dışı/gümrük kapıları geçerli oy sayısı    1.505.809    1.284.964       127.867       226.784       114.035         65.254         86.601         45.192         47.942  
Toplam geçerli oy sayısı  50.137.175  47.840.231  42.941.763  35.049.691  31.528.783  31.184.496  28.126.993  24.416.666  23.971.629  17.351.510
Milletvekili sayısı 600 550 550 550 550 550 550 450 450 399

Millet Vekil Seçimlerine ait tüm Detaylı Listeleri Buradan Görebilirsiniz.

Bunu Mutlaka Oku  Avukatlık Ücreti Asgari Tarifeler

Ayrıca Sitemizde olan Diğer Seçim İstatistiklerine Gözatmanızı tavsiye ederiz.

Yıllar Göre Millet Vekili Seçimleri Oy Sayıları

  2018 2015 2011 2007 2002 1999 1995 1991 1987 1983
AK PARTİ  21.338.693  23.681.926  21.399.082  16.327.291  10.808.229          
ANAP            1.618.465  4.122.929  5.527.288  5.862.623  8.704.335  7.833.148
BBP         253.204       323.251         322.093     456.353        
CHP  11.354.190  12.111.812  11.155.972    7.317.808    6.113.352  2.716.094  3.011.076      
DSP           31.805       108.089         384.009  6.919.670  4.118.025  2.624.301  2.044.576  
DYP           14.131         64.607      3.008.942  3.745.417  5.396.009  6.600.726  4.587.062  
FP            4.805.381        
GENÇ PARTİ          1.064.871    2.285.598          
İYİ PARTİ    4.993.479                  
MHP    5.565.331    5.694.136    5.585.513    5.001.869    2.635.787  5.606.583  2.301.343      
RP              6.012.450  4.121.355  1.717.425  
SAADET PARTİSİ       672.139       325.978       543.454       820.289       785.489          
VATAN PARTİSİ       114.872       118.803                
BĞMZ         75.630         51.038    2.819.917    1.835.486       314.251     270.265     133.895       32.721       89.421     195.588

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir