Yıllara Göre Asgari Ücret

Yıllara Göre Asgari Ücret

Gelir Ücretler

Yazımızın İçerikleri

Asgari Ücret Nedir ? Nasıl Belirlenir?

Yıllara Göre Asgari Ücret fiyatlarının değişimine bakmadan önce asgari ücreti anlamak gerekir. Temelde bir insanın insani bir şekilde yaşayabilmesi  ve varsa ailesine asgari yaşam koşullarını sağlamasına yetecek miktarı belirtir. Ancak asgari ücrete ait yönetmelikte; İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti tanımlar denilmektedir.

Günümüzde bir çok ülkede asgari ücret aslında o ülkenin gelişmişlik düzeyini gözler önüne sermektedir. Bu Ücret ülkede yaşayanların en kötü hangi koşulları kabullendiğini bildirir.

Asgari Ücretin Belirlenmesi

Asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların, dil, din, ırk, siyasal düşünce, mezhep ve benzeri sebeplere bakılmadan ayrım yapılmaz. Asgari Ücreti belirlemek Asgari Ücret Komisyonunun görevidir. Komisyon, asgari ücreti bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.

 

Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir. Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur.

 

Asgari Ücret Ödeme Şekli ve Ödenmediğinde Yapılacaklar

İş Kanununa göre işçilere yapılacak ücret ödemelerinin banka aracılığı ile yapılması zorunludur. Bazı kapsam dışında kalan iş yerleri ve kurumlar bulunmaktadır.

Asgari Ücretin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda iş veren işçinin hakkını gasp ettiği için suç işlemiş sayılır ve iş verene her işçi ve her ay için ayrı ayrı hesaplanmak üzere idari para cezası uygulanır.

Sitemizde ki Diğer Muazzam İstatistikler için Ana Sayfayı Deneyin GİT>>>

| Asgari Ücret Sık Sorulan Sorular

2020 yılına ait fiyatlar belli olarak yayınlandı buna göre;

Asgari ücret bir önceki yıl’ a nazaran %15 artarak brüt 2.943₺, net ise 2.324₺ olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında Ücretler ile alakalı olarak merak adilen diğer bir konuda tabiki Asgari Geçim İndirimi(AGİ) miktarları.

2020 yılına ait AGİ tablosu şu şekilde;

Bekar 220,73TL

 • Evli eşi çalışmayan                        : 264,87₺
 • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu    : 297,98₺
 • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu   : 331,09₺
 • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu   : 375,23₺
 • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu   : 375,23₺
 • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu   : 375,23₺
 • Evli eşi çalışan                                : 220,73₺
 • Evli eşi çalışan 1 çocuklu            : 253,83₺
 • Evli eşi çalışan 2 çocuklu           : 286,94₺
 • Evli eşi çalışan 3 çocuklu           : 331,09₺
 • Evli eşi çalışan 4 çocuklu           : 353,16₺
 • Evli eşi çalışan 5 çocuklu           : 375,23₺

Asgari ücretin geçtiğimiz yıl içinde ne kadar olduğu da önemli bir konu, şöyle ki geçen yıl ile bu yıl arasında oluşan farkı anlamak için 2019 yılına ait asgari geçim tutarını bilmek gereklidir.

2019 yılı asgari ücreti: 2.020₺ olarak belirlenmiştir.

2020 yılı ücret tutarı 2.324,70₺ olarak belirlenmiştir. Buna karşılık bir işçinin aylık çalışma gün sayısı 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre bir kişinin,

günlük net ücret tutarı: 77,49₺ dir, bu doğrultuda bir işçi günlük 8 saat çalışabilir. nihayi olarak ta;

saatlik net asgari ücret tutarı: 9,69₺ olarak karşımıza çıkar

2020 yılında bir asgari ücretli işçinin işverene maliyeti 3.248,03₺ olarak gerçekleşmiştir. Detaylı tablo şu şeklidedir;

Brüt Asgari Ücret:   3.943,00₺

SGK Primi %15,5 İşveren Payı: 456,17₺

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 58,86₺

İşverene Toplam Maliyeti: 3.458,03$

2020 yılında asgari ücret AGİ dahil olmak üzere bekar bir kişi için 2.324,70₺ dir. Buna karşılık Evli Eşi Çalışmayan ve 5 Çocuklu birisini düşünürsek 2.479,21₺ olarak belirlenmiştir. Toplamda en düşük ve en yüksek asgari ücretli arasında ki fark 155₺ dir. Detaylı AGİ dahil asgari ücret tablosu aşağıya çıkartılmıştır.

Medeni DurumAylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)

2.324,70 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)2.368,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)2.401,96 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)2.435,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)2.324,71 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)2.357,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)2.390,92 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)2.435,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)2.457,14 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)2.479,21 TL

2020 yılına ait brüt asgari ücret: 2.943,00₺ olarak gerçekleşmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir