Yıllara Göre Cari Açık İstatistikleri

Nedir bu Cari Açık? Cari Açık, Bir ülkenin uluslararası ticaretinin “İthalet ve İhracat”, Hizmetler Hesabı denilen “turizm, sigortacılık, taşımacılık gibi hizmet ticareti” ve transferler hesaplarının bileşiminden oluşur. Ülkenin diğer dünya ülkeleri ile olan mal ve hizmet ticaretinin tanımına cari denge denir. Sadece mal ticareti ise dış ticaret dengesini oluşturur.        Eğer bir ülke sattığı malların […]

Devamı...